Değerli Mezunumuz,
Üniversitemiz kalite geliştirme çalışmaları çerçevesinde uygulamaya konulan Mezun Kart Memnuniyet Anketi için size ulaşmış bulunuyoruz. Üniversitemizle bağınızın kopmaması, öğrenciyken üniversitemizde sahip olduğunuz imkanları devam ettirmek için mezun kart uygulamasını hayata geçirdik. Bu ankete vereceğiniz yanıtlar, size sunduğumuz mezun kart imkanlarının iyileştirilmesinde kullanılacaktır. Bizimle paylaşacağınız bilgiler, Ege Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi çalışmalarının temellerini de oluşturacağı için çok kıymetlidir.

Üniversitemiz için büyük önem arz eden bu çalışmaya göstereceğiniz özen ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.