Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Mezun Buluşması 26 Aralık 2019 Perşembe günü 11:00-12:00 saatleri arasında Ziraat Fakültesi A Blokta emekli hocalarımızın, bölüm hocalarımızın ve bölüm mezunlarımızın katılımıyla gerçekleşmiştir. Etkinlikte bölüm başkanı Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU bu seneden itibaren hem kariyer hem de mezun etkinliklerinin sayılarını arttırmak için büyük çaba sarfettiklerini ve bu tür organizasyonların da hem kendilerini hem de öğrenci ve mezunlarını mutlu ettiklerini, aidiyetlik bağını güçlendirdiğini vurgulamıştır. Bölümün özverililikle hazırladıkları güzel ikramlar eşliğinde Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN hocamızın sunumuyla barkovizyonda yayınlanan anı fotoğrafları sunularak  geçmiş yaddedilmiştir.Mezunlarla İletişim Ofisi ise mezun kart başvuru masası hazırlayarak konuklardan kayıt almış, günün anısına özel olarak hazırlanan anahtarlıklardan katılımcılara hediye etmiştir

.