Ahmet Zeki Apalı

Takım: Turist Rehberleri Birliği Başkanı

Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü’ne bilinçli bir şekilde kayıt oldum. 1993 yılında dersler, içerikleri ve akademik kadro son derece yerinde ve tatmin ediciydi. Yaz dönemlerini olabildiğince uzatıp kesintisiz çalışabilmek için ilk dönemin başında 4, ikinci dönemin sonundaki 4 hafta devamsızlık yapardım (danışman hocam ve ders hocalarım ile görüşerek). Bu durumda diğer günlerde devamsızlık hakkım olmadığından her koşulda derslere girmek zorunluluğum olurdu. Oysa benim için aslında bu zorunluluk bir keyifti. Zira her dersi, her hocayı son derece dikkatli takip eder, hiçbir eğitim gezisini kaçırmazdım. O yıllarda rehberlik için sınav hakkı verilmeyen bu bölümlere sınav hakkı verilmesi için arkadaşlarımla birlikte büyük emek verdik ve başardık da… Rehber Odası sadece İstanbul’da vardı ama biz rahmetli Şenduran hocamızın çabalarına tanıklık ederek İzmir Rehberler Odası kuruluşuna tanıklık ettik ve mesleğe alışmaya başladık. Yıllar sonra Turist Rehberliği Mesleki Yeterlilik Kanunu, ardından Turist Rehberliği Meslek Kanunu hazırlık ve çıkarılması aşamalarında bizzat yer aldım. Bu süreçte hocalarımla iletişimim hep vardı ve yeri geldiğinde fikirlerini, desteklerini alarak yol aldım. Meslek Kanunu sonrası kurulan Turist Rehberleri Birliği’nin kurucu başkanı ve ikinci dönem başkanı seçilerek sıfırdan kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan TUREB’i kurmak bir Ege Üniversitesi mezunu olarak bana nasip oldu.
Mektepli – Alaylı rehberler diye sektörde ayırıcı tabirler kullanılırken, rehberlik bölümlerinin ilk mezunlarından biri bu göreve layık görüldü.
Bugün bütün Türkiye’de bilinirliği üst düzeyde, kurulları işler halde, kamu ve turizm adına önemli işler yaptığı gibi ülke turizm politikalarının üretildiği kurullarda da etkin olarak yer almaktadır.
Ege Üniversitesi Rehberlik Bölümü hayatıma çok şeyler kattı. Başarımın ardındaki asıl gücün burada aldığım eğitim ve öğretim olduğunu söyleyebilirim.
Selamlar…